بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

فلسفه دوازدهم تست خیلی سبز

دسته: دوازدهم تست خیلی سبز کد کالا: 87 بازدید: 2,599 بار وضعیت: موجود است
287,000 تومان

مولفان: حمید سودیان طهرانی و محمد جواد سه دهی سال چاپ 1402 فلسفه دوازدهم تست انتشارات خیلی سبز

گزینه‌های در دسترس

 چند صفحه ای از PDF کتاب فلسفه دوازدهم تست انتشارات خیلی سبز         
 کتاب فلسفه دوازدهم تست از مجموعه کتابهای انتشارات خیلی سبز می باشد که در بخش ابتدایی کتاب این چنین آمده است. کتاب فلسفه دوازدهم تست تشکیل شده است از دوازده درس که درس های آن به ترتیب عبارتند از. درس اول هستی و چیستی درس دوم جهان ممکنات درس سوم جهان علی و معلولی درس چهارم کدام تصویر از جهان و درس پنجم خدا در فلسفه ۱ درس ششم خدا در فلسفه ۲ درس هفتم عقل در فلسفه ۱ درس هشتم عقل در فلسفه ۲ درس نهم آغاز فلسفه درصد هم دوره میانی درس یازدهم دوران متأخر و درس دوازدهم که آخرین درس این کتاب می باشد که حکمت معاصر است. در آخرین کتاب سوالات کنکور سراسری سال ۹۹ آمده و در پایان این کتاب یک پاسخنامه که هم به صورت تشریحی و هم به صورت کلیدی است برای تان آورده‌ایم. قسمت هایی از درس پنجم خدا در فلسفه یک را برایتان در ادامه می آوریم. در درس های قبل به این نقطه رسیدیم که موجودات ممکن معلول هستند وجودشان از خودشان نیست و لذا نیازمند علت اند. علت نخستین همه موجودات جهان خداست و نوآوری نمی خواهیم از خدا به عنوان عله العلل بحث کنیم و به طور مختصر ارتباط دیدگاه حرفی تصوف درباره خدا را با سایر دیدگاه هایش روشن سازیم. این درس را به دیدگاه‌های فیلسوفان یونان باستان و پیروزی فان دوره جدید اروپا اختصاص می دهیم و در درس بعد نظرات فیلسوفان مسلمان را بیان می کنیم. پیرامون خدا و عقل. وارد بخش دوم کتاب فلسفه شدیم دو موضوع خدا و عقل هر دو از ابتدای رشد تفکر فلسفی مورد توجه فیلسوفان بوده اند. اما قبل از شروع بحث درباره این دو موضوع خوب است بدانیم که هر کدام از این دو موضوع در کدام بخش فلسفه بررسی می شوند. بخش های فلسفه که از خدا بحث می کند. ۱. وجود شناسی یا ریشه و اصل فلسفه. بحث خدا از این جهت به وجود شناسی مربوط است که یک بحث مهم در وجود شناسی شناخت عله العلل که به معنی علت نخستین یا مبدا هستی و وجود یا واجب الوجود بالذات است که مقدمات این بحث در درس های قبل مطرح شد. ۲. فلسفه دین از فلسفه های مضاف که جزو شاخه های فلسفه از روشن است که مهمترین موضوع همه ادیان خدا از پس فلسفه دین باید به این موضوع بپردازد. بخش های فلسفه از عقل بحث می کند. ۱. معرفت شناسی یا بخش دیگری از ریشه و اصل فلسفه. معرفت شناسی می‌خواهد حدود معرفت بشری را روشن سازد و بنابر این امر هم که یکی از مهم‌ترین ابزارهای معرفت است باید در معرفت شناسی مورد بحث قرار بگیرد. ۲. انسان شناسی فلسفی یا از فلسفه های مضاف که جزو شاخه های فلسفه است. عقل بشری مهمترین تفاوت انسان با سایر موجودات است بنابراین میتوان بدون شناخت آن انسان را شناخت.بانک کتاب بيستک شما را به خواندن اين کتاب دعوت ميکند. بيستک کتاب امکان خريد اينترنتي کتاب‌ کمک درسي و کتاب هاي عمومي رمان و داستان را با تخفيف و ارسال رايگان فراهم مي‌سازد. معمولا هيچ گزينه‌اي در کنار کيفيت کالاي اجناس يک فروشگاه به جز تخفيف، نمي‌تواند سيلي از مشتريان را به سوي خود به راه بياندازد؛ به‌خصوص اگر اين تخفيف مربوط به فعاليت خريد و فروش کتاب‌کمک درسي و کنکوري باشد که نياز مبرم اين ماه‌هاي پاياني سال براي بچه‌هاي کنکوري است. در چنين وضعيتي نقش پُررنگ بانک کتاب‌هايي همچون بانک کتاب بيستک، بسيار نمايان مي‌شود. بانک کتاب بيستک با تخفيف‌هاي فراوان و تنوع محصولات در جهت ايجاد آرامش براي دانش‌آموزان و کنکوري‌هاي عزيز شرايط ويژه‌رقم زده است.