بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

آموزش و آزمون ریاضی دوم رشادت جلد اول مبتکران

دسته: دوم ابتدایی مبتکران کد کالا: 897 بازدید: 2,862 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: محمد برجی اصفهانی و مریم برجی اصفهانی 1402 انتشارات مبتکران

چند صفحه ای از PDF کتاب آموزش و آزمون ریاضی دوم رشادت جلد اول مبتکران
عنوان و پدیدآور : آموزش و تمرین ریاضی دوم ابتدایی رشادت انتشارات مبتکران
مولفان : محمد برجی اصفهانی ، مریم برجی اصفهانی
دبیر مجموعه : هادی عزیز زاده
تصویرگران : رضیه صفریان ، مریم برجی اصفهانی ، سپیده شهبازی فرد
صفحه آرا : سمانه ایمان فرد ، نرگس سربندی
تایپیست : فیروزه مرادی
چابخانه : یگانه 
فهرست فصل های کتاب ریاضی دوم ابتدایی رشادت
فصل اول : عدد و رقم
فصل دوم : جمع و تفریق اعداد دو رقمی
فصل سوم : اشکال هندسی
فصل چهارم : عدد عای سه رقمی
فصل پنجم : اندازه گیری
فصل ششم : جمع و تفریق اعداد سه رقمی
فصل هفتم : کسر و احتمال
فصل هشتم : آمار و نمودار
این کتاب آموزش ریاضی با روش های خلاق ، تاکید بر مفاهیم کلیدی و پایه ، پرورش مهارت کار با ابزار ریاضی ( شابلون و ...) ، سوال های تشریحی و چند گزنیه ای آموزش را برای دانش آموزان عزیز آسان می کند.
امیدواریم دانش آموزان با مطالعه این کتاب اشکالات خود را در درس ریاضی برطرف کنند.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی ریاضی دوم ابتدایی رشادت انتشارات مبتکران را به شما عزیزان جویای علم پیشنهاد می کند.