بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

دور دنیا در 4 ساعت ریاضی جلد دوم گاج

دسته: دوردنیا در 4 ساعت گاج کد کالا: 9 بازدید: 2,806 بار وضعیت: موجود نیست

گروه مولفان پاسخ بسته جامع ویژه کنکور تیر ماه 1402 انتشارات گاج

چند صفحه ای از PDF کتاب دور دنیا در 4 ساعت ریاضی جلد دوم گاج

مقدمه مولفان

تحلیلی از آزمون های فیزیک
در نظام آموزشی جدید درس فیزیک دچار تغییرات گسترده و قابل توجهی شده است که به تبع آن رویکرد طراحان
آزمون سراسری نیز دچار تغییر قابل توجهی خواهد شد. بنابراین بر آن شدیم 12 دوره کنکورهای سراسری 
را منطبق بر کتاب نظام جدید و کنکور سراسری  ویرایش کنیم تا شما عزیزان بتوانید با حل تمامی تست ها در 
درس فیزیک به تسلط کامل برسید.
همان گونه که قابل پیش بینی بود در کنکور گذشته تعداد تست های فیزیک پایه از فیزیک دوازدهم پیش گرفت و
 تقریبا 45 درصد تست ها از فیزیک دوازدهم و 55 درصد از پایه طرح شده بود. در فیزیک دوازدهم از مبحث های 
حرکت 4 تست دینامیک 6 تست فصل نوسان و امواج 4 تست و از فصل های برهم کنش امواج فیزیک اتمی و آشنایی
 با ساختار هسته هر کدام 2 تست مطرح شده بود.
بازسازی کنکورهای قدیم به سبک نظام جدید و کنکور سراسری
برای بازسازی تست های فیزیک در آزمون های سراسری سال های گذشته برای نظام جدید از 3 نمونه سوال در
 این کتاب استفاده شده است:
دسته ی اول : سوالاتی که در کنکور نظام قدیم منطبق بر کتاب نظام جدید است و به طور کامل قابلیت به کنکور
نظام جدید را دارد. این سوالات بدون هیچ تغییری مجددا به کار گرفته شده است.
دسته ی دوم : سوالاتی که نیاز به تغییری جزئی داشت تا منطبق بر کتاب جدید شود. به عنوان مثال تغییر معادلات
حرکت نوسانی ازsin  به cos و بازنویسی گزینه ها بر طبق کتاب جدید.
دسته ی سوم : طرح سوالاتی از مباحثی که جدیدا به کتاب درسی اضافه شده و در کنکورهای نظام قدیم سوالی
از آن وجود نداشته است ماننند معادله ی پیوستگی ، نیروی شناوری ، تندی متوسط و لحظه ای ، نیروی مقاومت شار و ... .
پاسخ های تشریحی رشته ریاضی دور دنیا در 4 ساعت
ویژه کنکورنظام جدید
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی دور دنیا در ساعت رشته ی ریاضی جلد دوم انتشارات گاج را به شما
عزیزان و علاقه مندان پیشنهاد میکند.
مدیر تالیف: مهندس علیرضا شعبانی نصر
مولفان دروس
ریاضیات: محمد حسین صابری - فرزاد زمانی نژاد -
حمید پردازی مفدم - علیرضا شریف خطیبی - محسن محسنی
فیزیک: ارسلان رحمانی
شیمی: حامد پویان نظر - محمد علی مومن زاده - محمدرضا اوانکی