بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک بیستک بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

آموزش و آزمون فارسی اول رشادت مبتکران

دسته: اول ابتدایی مبتکران کد کالا: 937 بازدید: 2,651 بار وضعیت: موجود است
315,000 تومان

مولفان: شهناز سلیمانی و مهرانگیز سلمانی سال چاپ 1402 انتشارات مبتکران

گزینه‌های در دسترس

چند صفحه ای از PDF کتاب آموزش و آزمون فارسی اول رشادت مبتکران
دبیر مجموعه: مهندس هادی عزیززاده
سپاس آفریننده مهربانی را که بار دیگر توفیق عطا نمود تا آموخته هایمان را به زیور تجربه و دانش بیاراییم و به فرزندان این سرزمین تقدیم کنیم.
کتاب فارسی اول ابتدایی از مجموعه رشادت کتابی است با رویکرد جدید آموزشی که نگارندگان بر آن بوده اند تا با وفاداری به اصول کلی و بنیادین کتاب درسی با ارائه تمرین ها و پرسش های متفاوت و متنوع علاقه یادگیری را در دانش آموز نسبت به این درس مهم برانگیزنند.
در این کتاب مهارت های خوانداری و نوشتاری منطبق با کتاب درسی اول ابتدایی در چند زمینه به تقویت آموزه های دانش آموز می پردازد که موجب تثبیت یادگیری در او می شود.
از آن جمله عبارتند از:
تقویت مهارت های چهارگانه زبان آموزی گوش دادن, صحبت کردن, خواندن و نوشتن, با ارائه فعالیت های عملکردی.
آموزش صحیح نویسی.
تشویق به شعر خوانی و ترغیب به حفظ اشعار.
باشد که این مجموعه آموزشی در راه ارتقای سطح یادگیری فرزندان این مرز و بوم موثر واقع گردد.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی فارسی اول ابتدایی از مجموعه رشادت انتشارات مبتکران را به شما پیشنهاد می کند
در پایان لازم می دانیم از خانم ها شهناز سلیمانی و مهرانگیز سلمانی مولفین, آقای مهندس هادی عزیززاده دبیر محترم مجموعه 
و خانم ها: مینو سادات سطوت و ملیحه محمدی گرافیست - صفحه آرا- حروف چین و رضیه صفریان تصویرگر که در به ثمر رساندن این مجموعه زحمات زیادی متحمل شده اند. تشکر و قدردانی کنیم.