بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

مجموعه کتاب های چند کنکور انتشارات خیلی سبز

 

مرکز فروش اینترنتی کتاب بیستک تصمیم به فروش کتاب ارزنده "چند کنکور" انتشارات خیلی سبز کرده است. مجموعه کتاب‌های چند کنکور انتشارات خیلی سبز برای تسلط متقاضیان کنکور به سؤالات کنکور سال‌های قبل طراحی و منتشر شده است. این کتاب‌ها شامل سؤالات کنکور داخل و خارج کشور می‌باشد و به نوعی شبیه‌ساز مناسبی برای کنکور سراسری به شمار می‌رود. چند کنکور خیلی سبز همانند یک حریف تمرینی برای متقاضیان کنکور محسوب می‌شود و برای آمادگی در این آزمون به کار می‌رود. 

بیستک بیستک
براساس: جدیدترین ارزان‌ترین گران‌ترین پربازدید‌ترین
چند کنکور سوال رشته تجربی خیلی سبز
39,600 تخفیف‌
چند کنکور سوال رشته ریاضی خیلی سبز
39,600 تخفیف‌
چند کنکور سوال رشته انسانی خیلی سبز
39,600 تخفیف‌
چند کنکور پاسخ رشته انسانی خیلی سبز
37,800 تخفیف‌
چند کنکور پاسخ رشته ریاضی خیلی سبز
37,800 تخفیف‌
چند کنکور پاسخ رشته تجربی خیلی سبز
37,800 تخفیف‌
چند کنکور پاسخ دروس عمومی خیلی سبز
28,800 تخفیف‌