بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

ریاضی تجربی تست دوازدهم نشر الگو

30 %
دسته: دوازدهم تست الگو کد کالا: 311 بازدید: 3,476 بار وضعیت: موجود است قیمت پیش از تخفیف 300,000 تومان
210,000 تومان

مولفان: کاظم اجلالی و ارشک حمیدی سال چاپ 1402 انتشارات الگو

گزینه‌های در دسترس

چند صفحه ای از PDF کتاب ریاضی تجربی تست دوازدهم نشر الگو

پیشگفتار
به نام  خدا
این کتاب را بر اساس محتوای ریاضی 3 سال دوازدهم و با هدف آموزش عمیق تر مفاهیم درسی و کسب مهارت در حل پرسش های چهار گزینه ای نوشته ایم. بنابراین کتاب حاضر مکمل کتاب درسی است و رویکرد آن آموزش نکات و مطالبی است که برای حل پرسش های چهار گزینه ای مفیدند.
هر فصل کتاب به چندین درس تقسیم شده است . درابتدای هر درس ،ضمن مرور نکات مربوط ّه آن ،روش های اصلی حل پرسش های چهار گزینه ای را با آوردن نمونه هایی از این پرسش ها آموزش داده ایم. پس از آن تعداد زیادی پرسش چهار گزینه ای آورده ایم و راه حل آن ها را در انتهای کتاب گنجا نده ایم.دز انتخاب این پرسش ها به تنوع وفراوانی اهمیت داده ایم. به این ترتیب، با مطالعه ی این کتاب تقریبا هر آنچه را که برای حل پرسش های چهر گزینه ای و کسب آمادگی برای شرکت در آزمون های مختلف نیاز دارید ، به دست خواهید آورد.در این ویراست تعدادی پرسش چهار گزینه ای اضافه کرده ایم .هم چنین پرسش های هر مبحث از درس را به سه دسته تقسیم کرده ایم.در دسته ی اول پرسش های ساده یو مفهومی  را آورده ایم که با حل آن ها مبحث مرور می شود. این پرسش ها کمتر در آزمون ها دیده می شود ولی برای تسلط بر مفاهیم درس  حل آن ها ضروری است.در دسته ی دوم پرسش هایی را آورده ایم که سطح دشواری آن ها متوسط است و در آزمون های آزمایشی و کنکور سراسری بیشتر این نوع پرسش ها مطرح می شوند.تعداد این پرسش ها بسیار بیشتر از پرسش های دسته ی اول است و حل آن ها را به تمام خوانندگان توصیه می کنیم.در دسته ی سوم پرسش هایی را آورده ایم که سطح دشواری آن ها بالاتر از پرسش های دسته ی ذوم است.تعداد این پرسش هازیاد نیست و حل آن ها به دانش آموزان مستعد و سخت کوش توصیه می شوداین دسته از پرسش ها ممکن است در آزمون هایآزمایشی و کنکور سراسری مطرخ شوند ولی فراوانی آن ها کم است.در انتهای کتاب هم آزمون هایی برای جمع بندی و مرورهرفصل قرار داده ایم.اگر فکر می کنید هنوز به مطالب درسی مسلط نیستید بهتر است پس از مطالعه ی هر درس ،مطالب مربوط به آن را از کتاب ((ریاضی 3 دوازدهم سه بعدی )) از همین انتشارات مطالعه کنید.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب ریاضی 3 سال دوازدهم انتشارات الگو را به شما پیشنهاد می کند.
وظیفه ی خود می دانیم  از همکاران عزیزمان در نشر الگو ،واحد ویراستاری خانم ها مهدیه جمشیدی(ویراست اول ) وعاطفه ربیعی(ویراست اول و دوم) و خانم نسیم نوریان برای صفحه آرایی تشکرکینم. هم چنین از آقای آریس آقانیانس و خانم ها هاله ایماانی و زینب آدینه وند برای کمک به ویرایش کتاب و خانم سکینه مختار، مدیر واحد فنی و ویرایش که زحمات زیادی برای آماده سازی و تولید کتاب کشیده اند، تشکر و قدردانی می کنیم.

                                                                                                                              مؤلفان