بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

محصولات مشابه

مهارت های عمومی مدیریت قلم علم

دسته: عمومی پزشکی بازدید: 53 بار وضعیت: موجود است
55,000 تومان

کتاب مهارت های عمومی مدیریت انتشارات قلم علم

گزینه‌های در دسترس

ساختار سازمان ها معمولاً به شیوه ای است که بیشتر کارکنان در فعالیت های تخصصی شرکت می کنند به عنوان مثال 
تعداد شغل های عادی موجود هماهنگ کردن کار تعدادی از افراد متخصص معمولاً محدودتر می شود یک فرد تمایل دارد
 که سوال نماید دقیقاً چه تعداد مدیر عمومی وجود دارند ؟ ممکن است در شرکت های خصوصی تعداد آنها کم باشد جدایی 
از مدیران مدیریت کننده ورودبه سازمان ها برای فعالیت‌های تخصصی ضروری است ممکن است افراد در درجات پایین 
در اداره بخش های متخصص شرکت کنند ممکن است آنها دارای فنون تخصصی پیشرفته باشند که چه از طریق تجربه 
و چه آموزش یا از طریق ترکیبی از این دو نتیجه شده است این زمینه افراد متخصص سرچشمه تعداد زیادی از مدیران
 می باشد  این امر می‌تواند با بررسی و جستجوی زمینه هر کسی که شما می دانید مسئولیت مدیریتی دارد نشان داده شود 
مدیران مهندسی از دسته مدیران متخصص ایجاد می شوند مدیران بانک قبل از تجربه افراد متخصص در زمینه فعالیت های
بانکی را داشتند ناظران و سرپرستاران حتماً و بی چون و چرا سابقه پرستاری حرفه‌ای داشتند یک دبیر ارشد از شرایط 
کیفی آموزشی برخوردار است مدیران فوتبال همگی سابقاً بازیکنان حرفه‌ای بودند کارآفرینان تجارت های کوچک 
معمولاً برحسب فنون تخصصی اولیه خود تجارت خود را راه اندازی می کنند
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب مهارتهای عمومی مدیریت انتشارات قلم علم را به شما توصیه می‌کند.
 مولفان : دکتر غلامرضا طالقانی، مهندس علی غفاری