بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

آموزش شگفت انگیز ادبیات فارسی یازدهم خیلی سبز

دسته: یازدهم شگفت انگیز خیلی سبز کد کالا: 771 بازدید: 1,937 بار وضعیت: موجود است
270,000 تومان

مولفان: شاهین شیرزادی و ابوالفضل غلامی سال چاپ 1402 آموزش شگفت انگیز فارسی 2 انتشارات خیلی سبز

گزینه‌های در دسترس

چند صفحه ای از PDF کتاب آموزش شگفت انگیز فارسی یازدهم انتشارات خیلی سبز
کتاب آموزش شگفت انگیز فارسی یازدهم از مجموعه کتابهای انتشارات خیلی سبز می باشد که در بخش ابتدایی کتاب آمده است فهرست مطالب ستایش لطف خدا فصل اول ادبیات تعلیمی فصل دوم ادبیات سفر و زندگی فصل سوم ادبیات غنایی فصل چهارم ادبیات پایداری فصل پنجم ادبیات انقلاب اسلامی فصل ششم ادبیات حماسی فصل هفتم ادبیات داستانی فصل هشتم ادبیات جهان ستایش به نام چاشنی بخش زبانها حلاوت سنج معنی در بیان ها چاشنی مزه طعم چاشنی بخش طعم دهنده زینت‌بخش حلاوت شیرینی حلاوت سنج معنی معیار پر معنایی مقیاس نیکوئی معنا به نام خداوندی که زبان انسان را با نام او زیور و زینت می یابد و معیار پر معنایی کلام و خوش سخنی است حس آمیزی علاوه بر داشتن معنی واج آرایی تکرار صامت ن تناسب زبان معنی و بیان چاشنی تلاوت و زبان دست و چاشنی بخش و حلاوت سنج صفت فاعلی مرکب مرخم هستند چاشنی بخشنده حلاوت سنجنده بیت از دو شبه جمله تشکیل شده است به نام چاشنی بخش زبان‌ها و به نام حلاوت سنج معنی در بیان ها اهمیت املایی حلاوت سنج مفهوم ستایش خداوند نام خدا زینت بخش کلام است بلند آن سر که او خواهد بلندش نژند آن دل که او خواهد نژندش نژند خوار و زبون اندوهگین هر کس خداوند او را سر بلند بخواهد سر بلند می‌شود و هر دلی را خداوند خوار و اندوهگین بخواهد خوار و اندوهگین می شود هر کس را بخواهی عزت می دهی و هر که را بخواهی خار می کنی سوره آل عمران آیه ۲۶ واج آرایی تکرار صامت د تکرار بلند آن که بو خواهد نژند تناسب سر و دل کنایه سر بلند بودن کنایه از آبرومند و عالی مرتبه بودن دستور بلند و نژند در هر دو مصراع مستند هستند ضمیر متصل شعر در هر دو مصراع مفعول است و مرجع آن در مصراع اول سر و در مصراع دوم دل است فعل خواهد بود از انتهای جمله اول هر دو مصراع به قرینه معنایی حذف شده است بلند خواهد بود نژند خواهد بود مفهوم به دست خدا بودن از عزت و ذلت به اراده خداوند بودن هر چیز انواع را می‌دانیم که حرف را در فارسی نقش نمای مفعولی است یعنی کلمه دارای نقش مفعول را به ما نشان می دهد علی کتاب را گم کرد اما در گونه ادبی و فارسی کهن انواع دیگری از را نیز به چشم می‌خورد بد نیست با سه گونه دیگر را آشنا شویم را جانشین حرف اضافه به جای حرف اضافه می آید و جای متمم را نشان می‌دهد نه مفعول علی را گفتم به علی گفتن را نشانه قسم برای قسم خوردن استفاده می‌شده است دل میرود زدستم صاحبدلان خدا را ای صاحبدلان قسم به خدا که دل از دست می‌رود را جانشین کسره در گذشته گاهی به جای کسره اضافه یک حرف را میان مضاف و مضاف الیه می‌آمد در این حالت اغلب جای مضاف و مضاف الیه عوض میشد علی را کتاب گم شد کتاب علی گم شد دستور دانان به این نوع را فک اضافه می گویند یعنی را یی که مضاف و مضاف الیه را از یکدیگر تفکیک می کند گونه شناسی و تاریخ ادبیات ادبیات تعلیمی به آثار ادبی گفته می‌شود که هدف از نوشتن آنها آموزش دادن نکات اخلاقی عرفانی یا علمی است تاریخ ادبیات این فصل بوستان سعدی بهارستان جامی تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی تحفه الاحرار جامی شیوه بلاغی گاهی ترتیب اجزای جمله به دلایلی مثل رعایت وزن تاکید بر کلمه خاص با سبک نگارش فصل یک نویسنده یا شاعر به هم می‌خورد که به آن شیوه بلاغی می‌گویند این یک نکته رو هم یاد بگیری چیزی نمیشه در فارسی امروز دیگر وابسته پسین است و بعد از اسم می آید روز دیگر اما در گذشته گاهی به صورت وابسته پیشین نیز می آمده است دیگر روز رابطه معنایی واژه ها با یکدیگر میان واژه ها چهار نوع رابطه معنایی ممکن است برقرار باشد ترادف دو واژه مترادف و هم معنی هم باشند مثل خودرو و اتومبیل خانه و سرا تضاد دو واژه معنایی مقابل هم داشته باشد مثل شب و روز سرد و گرم تناسب دو واژه به حوزه معنایی مشترک تعلق داشته باشند یا میان آنها رابطه ای خاص و مشهور برقرار باشد مثل سوسن و نرگس و ارغوان یا گل و بلبل در زمان هر گاهی که از دو واژه نوعی از یک واژه دیگر باشد مثلاً سیب و میوه سیب نوعی میوه است یکی از راههای پی بردن به معنای واژه ها در جمله توجه به روابط معنایی بالاست توجه گاهی معنی یک واژه از هیچ کدام از چهار طریق بالا مشخص نمی‌شود بلکه با قرار گرفتن واژه در جمله و از طریق بافت کلام به معنی آن پی می بریم ماه طولانی بود ماه تابناک بود ماه و طولانی ماه و تابناک هیچ کدام از روابط معنایی چهارگانه را ندارد اما معنی واژه ماه را از طریق قرار گرفتن آن در جمله میفهمیم بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت می‌کند بیستک کتاب امکان خرید اینترنتی کتاب های کمک درسی و کتاب‌های عمومی رمان و داستان را با تخفیف و ارسال رایگان فراهم می سازد معمولا هیچ گزینه ای در کنار کیفیت کالای یک فروشگاه به جز تخفیف نمی تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد به خصوص اگر این تخفیف‌ها مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این روزهای پایانی سال برای بچه های کنکوری است در چنین وضعیتی نقش پررنگ بانک کتاب هایی همچون بانک کتاب بیستک بسیار نمایان می‌شود بانک کتاب بیستک با تخفیف های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش آموزان و  کنکوری های عزیز شرایط ویژه رقم زده است